Vedoucí tábora

Vedoucí tábora by měl mít 18 let a měl by být pozitivně naladěný, zodpovědný, kreativní  a  mít organizační schopnosti. Především by mu měla dělat radost  práce s dětmi a mládeží. Ve většině případů vykonávání činnosti vedoucího tábora se nabízí studentům příležitost získat nebo prohloubit své počáteční pedagogické zkušenosti.

Mladí vedoucí nejsou nikdy ve své pozici odkázáni zcela na sebe, ale jsou vždy v každodenním kontaktu s našimi pracovníky. 

Aby nový člen mohl pracovat jako vedoucí skupiny na  prázdninovém táboře, musí absolvovat školení tzv.  Juleica-Jugendleitercard je karta, která opravňuje k výkonu této činnosti, teprve potom se můžeš oficiálně stát vedoucím táborové skupiny pro děti a mládež. Tato Juleica (karta) je platná 3 roky na celém území Německa.
Termíny, místa školení a další informace jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách v němčině zde. Přihlásit se můžeš u nás nebo v jiném KiEZu.