Kdo jsou Querxové?

Querxové jsou postavičky z pověstí z Horní Lužice. 

Querxové jsou malí mužíčci, kteří patří do rodiny skřítků a trpaslíků. Jsou velmi pilní a tajně pomáhají lidem, ale někdy rádi dělají všelijaké vylomeniny ...

Kopec Breiteberg mezi Bertsdorfem a Hainewalde je známý jako místo, kde skřítci pobývají. I dnes lze najít na jižní straně kopce studni skřítků a díru skřítků. Říká se také, že se uvnitř kopce skrývá poklad plný blýskajícího se zlata a vzácných drahokamů.

S pomocí kouzelné čepičky se Querxové stávají neviditelnými a mohou tak chodit tajně mlsat do okolních vesnic k rolníkům. Nemají ale rádi kmín, a proto vždy dávají lidé do chleba pár zrnek kmínu. Takového kmínového chleba se pak skřítci ani nedotknou. Když se postavilo hodně kostelů, byl se skřítky v Horní Lužici konec.

Skřítci jsou totiž velmi citliví na hluk a nesnesli vyzvánění zvonů. Kromě toho vytěžili lidé zásoby rudy, aby z ní mohli vyrábět právě zvony. Z toho, že byla ruda úplně vytěžena, byli všichni skřítci hodně nešťastní, a tak jednoho dne odešli do Čech.

Tam dělají i dneska neplechy, jelikož pekaři v Čechách pečou chleba stále ještě s kmínem.

Takže milí lidé, pozor - až naleznete v našem chlebu kmín, bude to možná znamenat, že se skřítkové vrátili zpět do Horní Lužice.