Zážitkově-pedagogický teamparcours

jít novou cestou

Zážitkově-pedagogický týmový parcour otevírá nové cesty, jak společně posílit dynamické procesy ve skupině. 

Tyto procesy jsou pedagogicko-učební médium, které se hodí ke zprostředkování klíčových sociálních kompetencí. Speciálně pro teambuilding byla vytvořena cvičení resp. konstrukce, které mimo jiné podporují kooperaci, spolupráci, strategický a plánovaný postup.

Na různých stanovištích se společně plní úkoly. Přitom se musí resp. by se měli účastníci navzájem podporovat a pomáhat si. Tak se zážitky mění v konkrétní zkušenosti. 

Zážitková pedagogika je pro děti, mládež a dospělí vysoce motivující způsob učení. Prvky jako lezení, slanění apod. jsou přijímány s nadšením a jsou pedagogicky využívány.

Parcour vykonávají skupiny pod pedagogickým vedením se závěrečným vyhodnocením.

Cíl

Budování osobnostních znaků a podpora sociálního učení

 • rozvíjení pocitu odpovědnosti
 • ohleduplnost vůči ostatním 
 • zvyšování komunikačních schopností a pohotovosti
 • rozvíjení sebedůvěry a hodnoty sebe sama

Pro koho je vhodný?

 • školní třídy (předpoklad: výběr stanovišť přiměřeně věku)
 • sportovní sdružení
 • dospělé skupiny
 • skupiny manažerů
 • týmová firemní školení
 • kurzy učňů
 • školení  a semináře asistentů  

Ceny

děti a mládež
8,50 € veřejnost
7,00 € pro ubytované

dospělé
13,50 € veřejnost
11,50 € pro ubytované

Upozornění

Minimální věk
12 let

Doba trvání
2 - 3 hodiny

Minimální počet účastníků
8 osob

Maximální počet účastníků
15 osob

Využití je závislé na počasí!