Projekty pro školy

V naší nabídce naleznete celkem 16 projektů pro školy, které se tématicky zaměřují na:

 • zážitkovou pedagogiku
 • program GUT DRAUF neboli aktivně a zdravě
 • přírodu a životní prostředí
 • poznávání regionu
 • tradice

Zážitková pedagogika

Ukaž sílu - sebevědomí se dá naučit
(od 3. třídy do 6. třídy)

Tento projekt je zaměřen na teorii a praktické základy na téma prevence násilí.

Vyškolení trenéři naučí děti základům sebeobrany a sebeprosazení. Formou her se děti dostanou do rolí, ve kterých se naučí řešením konfliktních situací a jak z nich sebevědomě vyjít. Budou tak mít možnost si naučené sami prožít  a lépe tak poznat své slabé a silné stránky.   

 • ubytování na 2 noci vč. plné penze
 • teorie a praxe na téma "násilí"- sebeobrana a sebeprosazení
 • výběr modelové situace - Fit a sebejistota nebo sebevědomí nebo odvaha
 • GPS-Tour -  v týmu společně  do cíle
 • grilování, diskotéka a kino

Cena za osobu:

 • ubytování v budově: 96,00 €  
 • ubytování v chatce:  88,00 € 
 • v období říjen-duben = 20% sleva

 

 

Týmový trénink
(od 5. třídy)

Napínavé týmové a zážitkové aktivity podpoří týmového ducha a sociální kompetence žáků. Ze třídy bude vytvořen silný tým a kromě toho učitelé získají důležité informace o silných a slabých stránkách svých žáků.

 • ubytování na 2 nebo 4 noci vč. plné penze
 • "volný pád"- kooperativní práce ve skupinách
 • kompas versus GPS
 • týmová práce „naživo“ – hry ve skupinách
 • grilování, diskotéka a kino

Další body programu při 5 denním pobytu:

 • ruku v ruce - výtvarný workshop
 • zážitkově-pedagogický Teambuilding s pedagogickým doprovodem

Cena za osobu:

 • ubytování v budově: 85,00 € (3 dny) / 159,00 € (5 dnů)
 • ubytování v chatce:  77,00 € (3 dny) / 143,00 € (5 dnů)
 • v období říjen-duben = 20% sleva

 

 

Trénink kompetencí pro teenagery
(od 7. třídy)

Jít dál po škole vlastní a úspěšnou cestou, by mělo být pro každého žáka velmi důležité téma. Získání určitých kompetencí a schopností je tedy základem pro všechny žáky. Tento projekt je zaměřen nejen na podporu při výběru budoucího pracovního zaměření, ale i na samotný trénink, jak se o pracovní místo ucházet. V rámci pohybu a společných aktivit si žáci posílí jak týmového ducha, tak i komunikační dovednosti. 

 • ubytování na 2 nebo 4 noci vč. plné penze
 • fit pro život- sebereflexe nebo hraní rolí
 • týmová práce „naživo“ - hry ve skupinách
 • jak se žive s handicapem? - Workshop formou hry a Praxisparcours
 • grilování, diskotéka a kino

Další body programu při 5 denním pobytu:

 • dobrodružné - a interaktivní hry
 • konstruktivní skupinová spolupráce při plánování společného budoucího projektu

Cena za osobu:

 • ubytování v budově: 85,00 € (3 dny) / 159,00 € (5 dnů) 
 • ubytování v chatce:  77,00 € (3 dny) / 143,00 € (5 dnů)
 • v období říjen-duben = 20% sleva

 

 

Prevence násilí pro Teenagery
(od 5.třídy)

Jak vzniká násilí? Která nebezpečí  skrývá Internet? Jaký vliv mají počítačové hry a jak je to s drogami? Otázka za otázkou, které si mohou děti v období puberty klást. V tomto projektu, dle výběru z několika Modulů bude problematika na tyto témata teoreticky vysvětlena a prakticky natrénována.

 • ubytování 4 noci vč. plné penze
 • teorie a praxe na téma nasilí
 • prohloubeníznalostí dvou vybraných  Modulů, např.: Téma Drogy a mediální kompetence (Internetový Mobbing) nebo Konfliktmanagement
 • lesní GPS-túra
 • zážitkově-pedagogické hry - Společně jsme silní
 • grilování, diskotéka a kino 

Cena za osobu:

 • ubytování v budově:   169,00 €    
 • ubytování v chatce:    153,00 €  
 • v období říjen-duben = 20% sleva     

 

 


Program GUT DRAUF neboli aktivně a zdravě

Aktivně a fit napříč životem

Žákům je zprostředkováno potěšení z tělesného pohybu jako součást zdravého životního stylu. Současně získají možnost se sami otestovat. Cílem přitom je podpora týmového ducha a kamarádství.

 • ubytování na 4 noci vč. plné penze
 • GUT Drauf - jablka na uvítanou
 • trénink v posilovně areálu a koš zdravých potravin
 • sportovní soutěže, závody ve vlastní režii (2 hod. využití zpoplatněných sportovišť v objektu zdarma)
 • pohyboví hry
 • Bowling
 • paměťové procvičování
 • Let´s Dance
 • grilování, diskotéka a kino

Cena za osobu:

 • ubytování v budově: 159,00 € 
 • ubytování v chatce: 143,00 €
 • v období říjen - duben = 20% sleva

 

 

Od zrnka ke chlebu
(duben - říjen, od 3. třídy)

Co se děje s obilím než se dostane jako chléb na stůl? Žáci získají znalosti z oblasti zemědělství a pekařského řemesla. Při výrobě vlastního chleba jsou ve středu zájmu aktivní prožitky a poznatky.

 • ubytování na 4 noci vč. plné penze
 • GUT DRauf - jablka na uvítanou
 • lexikon zrn – malý Workshop
 • exkurze k větrnému mlýnu Birkmühle a Meteorologického Kabinetu v Oderwitzu včetně 2 jízd na letní bobové dráze, cesta zpět autobusem
 • kreativní výroba
 • výroba chlebového těsta a zdravé pomazánky ve cvičné kuchyňce
 • pečení chleba ve staroněmecké peci
 • historie chleba - vše od zrnka ke chlebu 
 • piknik u taboráku
 • grilování, diskotéka a kino

Cena za osobu:

 • ubytování v budové: 159,00 €
 • ubytování v chatce:   143,00 €
 • v období říjen - duben = 20% sleva

 Během života - dobrodružství a Já

(od 5. třídy)

V rámci motta "Všechno, co mi dělá dobře!" ukazuje tento projekt jak možnosti relaxace, tak i nápady na zdravé stravování a je  doplněn odpovídající nabídkou pohybových aktivit. Cílem tohoto projektu je naučit se úspěšně zvládat stres během všedních i pracovních dnů.

 • ubytování na 4 noci vč. plné penze
 • GUT DRAUF - jablka na uvítanou
 • fascinace tichem - chvilky relaxace
 • nevšední putování za tajemstvím bylinek
 • Cool-Factor-Mission - hry se zapojením všech lidských smyslů
 • aktivní požitek: tvorba vlastní zeleninové svačiny
 • návštěva sauny v Querxenlandu
 • grilování, diskotéka a kino

Cena za osobu:

 • ubytování v budova: 159,00 €
 • ubytování v chatce:  143,00 €
 • v období říjen - duben = 20% sleva

"Potravinový řidičský průkaz" pro mladé kuchaře

cílem tohoto projektu je dětem přiblížit povědomí o zdravém způsobu stravování. Ve středu zájmu nebudou jen teoretické vědomosti a znalosti, ale především praktický kontakt s potravinami a kuchyňským přístroji. Pod vedením trenéra si děti sami vyzkouší přípravu pokrmů. Nakonec každý obdrží potravinový průkaz...

 • ubytování na 4 noci vč. plné penze
 • GUT DRAUF - jablka na uvítanou
 • porozumění receptům - křupavá zeleninová legrace
 • práce v kuchyni - pestrá legrace
 • správné stolování  a závěrečný test
 • pracovní sešit "aid - Potravinový průkaz"
 • tvorba pokrmové párty společně se skupinou
 • diskotéka a kino

Cena za osobu:

 • ubytování v budově: 159,00 € 
 • v období říjen - duben = 20% sleva

Příroda a životní prostředí

Les jako prostor k životu (duben-říjen)

Žáci poznávají les všemi smysly (zrak, sluch, hmat, ...). Znalosti z výuky o světě rostlin a zvířat si žáci osvěží a zároveň prohloubí  pomocí aktivních prožitků. Důraz je kladen také na nutnost ochrany přírody, aby žáci pomocí svého pozitivního jednání viděli životní prostředí jinýma očima.

 • ubytování na 4 noci vč. plné penze
 • tajná mise lesních detektivů – hra hledání přírody
 • kreativní výtvarná činnost s přírodními materiály
 • interaktivní poznávání lesa v „zelené školní třídě“
 • putování přírodou s průvodcem
 • lesní rallye- vědomostní pohybová hra
 • dotek lesa-lesní zvířata
 • grilování, diskotéka a kino 

Cena za osobu:

 • ubytování v budově: 159,00 €
 • ubytování v chatce:  143,00 €
 • v období říjen - duben = 20% sleva

Výprava za čtyřmi živly přírody
(duben - říjen, do 4. třídy)

Díky aktivnímu prožití a vnímání poznají žáci  čtyři živly - oheň, voda, vzduch a země. Odborné znalosti jsou zprostředkovány pomocí her a navzájem propojeny.

 • ubytování na 4 noci vč. plné penze
 • lesní rallye - vědomostní pohybová hra
 • hra 4 živlů v „zelené školní třídě“
 • dotek vody-experiment & hry
 • výlet do meteorologického kabinetu a návštěva letní bobové dráhy v Oderwitzu, cesta zpět autobusem
 • výprava-expedice  do Mikrokosmu s Geologem
 • táborák a opékání těsta na klacku - Knüppellteig
 • grilování, diskotéka a kino

Cena za osobu:

 • ubytování v budově: 159,00 €
 • ubytování v chatce : 143,00 €
 • v období říjen - duben = 20% sleva

 

Zážitková příroda
(duben - říjen, od 5. třídy)

S tímto projektem se žáci vydají na dobrodružnou cestu přírodou, která se vyznačuje různými elementy. Poznají nové zdroje energie, vyzkouší si své schopnosti v kreativním prostředí přírody nebo při hledání pokladu v přilehlém lese. Na programu je také výlet plný zážitků do Přírodního parku Žitavských hor.

 • ubytování na 4 noci vč. plné penze
 • LandArt - uměmí s přírodními materiály 
 • návštěva Lomu mlýnských kamenů
 • prohlídka solárních panelů a čističky odpadních vod v Querxenlandu nebo zařízení na Bioplyn v místě  
 • Geocaching trochu jinak - dobrodružná cesta s GPS v týmovém duchu
 • kameny hovoří - Geologie a pravěké úkazy
 • grilování, diskotéka a kino

Cena za osobu:

 • ubytování v budově: 159,00 €
 • ubytování v chatce:  143,00 €
 •  v období říjen - duben = 20% sleva

Poznávání regionu

Se skřítky po Horní Lužici
(do 6. třídy)

Společně se skřítky (Querxe) - postavičkami s pověstí - poznávají žáci přírodní a kulturní zvláštnosti Horní Lužice. Dovědí se mnohé o Lužické historii, poznají typické podstávkové domy a budou si moci vyzkoušet tradiční nářečí.

 • ubytování na 2 nebo 4 noci vč. plné penze
 • hornolužické nářečí
 • prohlídka jedinečného podstávkového domu
 • hornolužické pověsti a písně
 • putování spojené s kvízem o podstávkovém domu
 • grilování, diskotéka a kino

Další body programu při 5denním pobytu:

 • návštěva Karáskova muzea
 • kreativní výtvarná činnost

Cena za osobu:

 • ubytování v budově: 85,00 € (3 dny) / 159,00 € (5 dnů)
 • ubytování v chatce : 77,00 € (3 dny) / 143,00 € (5 dnů)
 • v období říjen - duben = 20% sleva

Tradice

Kouzlo Vánoc a hvězdný třpyt
(od 23. listopadu 2015)

Nejhezčí svátky roku - Vánoce jsou za dveřmi. Všechno voní a kouzelně se třpytí. Žáci se vydají na cestu k počátkům příběhu Vánoc. Společně prožijí tradice Hornolužických vánočních svátků  a mnoho dalších napínavých aktivit.

 • ubytování na 2 nebo 4 noci vč. plné penze
 • putování s loučemi zimní přírodou
 • poznávání příběhu vánočních svátků
 • workshop – ve skřítkovo dílně
 • diskotéka a kino

Další body programu při 5 denním pobytu

 • vaše speciální vanoční besídka- "Hüttengaudi"
 • pečení vánočního cukroví
 • hvězda z Herrnhutteru (vytvarný set jako dárek)

Cena za osobu:

 • ubytování v budově: 74,00 € (3 dny) / 139,00 € (5 dnů)

Velikonoční příběhy
(od 27. února 2017, do 4. třídy)

Velikonoční zajíček bydlí v Querxenlandu! V jeho stopách se žáci dozvědí mnohé o Velikonocích. Při napínavé hře získají vědomosti o typických velikonočních zvycích, budou si moci sami vyzkoušet roli velikonočního zajíčka a vydají se na objevitelskou cestu za hledáním velikonočních vajíček...

 • ubytování na 2 nebo 4 noci vč. plné penze
 • poznání historie velikonočních svátků
 • s velikonočním zajíčkem na objevitelskou cestu a hledáním velikonočních vajíček
 • hon na zajíce - vědomostní hra zaměřená na Hornolužické velikonoční zvyky
 • grilování, diskotéka a kino

Další body programu při 5 denním pobytu:

 • výtvarná činnost v dílně velikonočního zajíčka
 • pečení velikonočních dobrot
 • velikonoční táborák a pečení těsta na klacku - Knüppelteig

Cena za osobu:

 • ubytování v budově: 74,00 € (3 dny) / 132,00 € (5 dnů)

 

 

 

Velikonoce za hranicemi
(od 27. února 2017  od 5. třídy)

V rámci tohoto projektu se budou žáci zabývat nejen domácími velikonočními zvyky, ale v popředí stojí zejména mezinárodní tradice. Cílem je sesbírat samostatně informace o různých zemích, které pak budou vyhodnoceny, prezentovány i vyzkoušeny. Žáci nepřijdou přitom o zábavu a hru a společné setkání.

 • ubytování na 2 nebo 4 noci vč. plné penze
 • velikonoční procházka jako pohybová hra s GPS
 • poznávání velikonočních zvyků typických pro jiné země
 • napívaná cesta- objevování velikonočních hnízd
 • kreativní výtvarná činnost spojená s tradicemi jiných zemí
 • grilování, diskotéka a kino

Další body programu při 5 denním pobytu:

 • Velikonoce u nás doma - tradiční velikonoční příběhy
 • mezinárodní velikonoční kuchyně (vaření)
 • veselé hledání velikonočních vajíček
 • velikonoční táborák a pečení těsta na klacku - Knüppelteig

Cena za osobu:

 • ubytování v budově: 74,00 € (3 dny) / 132,00 € (5 dnů)

Školní výlet - sestavte si program

Chtěli by jste si sestavit svůj vlastní program školního pobytu? Pak doporučujeme...

....jestli pohyb, kulturu nebo kreativitu... Jednoduše si vyberte 3 ze 6 bodů a výlet můze začít!

 • ubytování na 2 noci vč. plné penze
 • grilování, diskotéka a Kino

možnost výběru z nabídky:

 • zábava v bowlingovém centru
 • návštěva Karáskova muzea
 • 1 hod. využití hřiště s umělých povrchem nebo víceúčelového hřiště
 • geocaching - moderní hledání pokladů
 • kreativní činnost z přírodních materiálů
 • hornolužické nářečí

Cena za osobu:

 • ubytování v budově: 85,00 €
 • ubytování v chatce:  77,00 €
 • v období říjen - duben = 20% sleva

 

A pro ty , kteří si nevybrali žádný projekt je tu nabídka  se základní cenou na osobu:

 • ubytování v budově: 73,00 € (3dny), 142,00 € (5dnů)
 • ubytování v chatce:  65,00 € (3dny), 126,00 € (5dnů)

V základní ceně je zahrnuto:

 • ubytování
 • plná penze (počínaje obědem v den příjezdu a končí snídaní v den odjezdu)
 • disko, večerní grilování
 • praktická Querx-láhev na pití, k zajištění pitného režimu zdarma

Doporučujeme pro skupiny, které mají zájem o pobyt s doplněním programu: výuka německého jazyka